Daily Archives: п'ятниця лютий 10th, 2017

СТУДЕНТИ. ТІ, У КОГО НЕ ЗАПИТУЮТЬ

Законодавчо участь студентів в управлінні навчальним закладом та процесами у вищій освіті загалом в Україні наявна. Вона гарантується Законом України «Про Вищу освіту» і передбачає, що студентська компонента має бути присутня в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти, вченій раді університету, представники студентства також беруть участь у роботі вищого колегіального органу управління ВНЗ. Участь студентів в управлінні університетом здійснюється через систему органів студентського самоврядування та студентські профспілкові організації. Студентське самоврядування в університетах здійснюється через систему студентських рад, студентських парламентів чи студентських деканатів університету та факультетів.

Website Security Test