Ліві і політика

СТУДЕНТИ. ТІ, У КОГО НЕ ЗАПИТУЮТЬ

Законодавчо участь студентів в управлінні навчальним закладом та процесами у вищій освіті загалом в Україні наявна. Вона гарантується Законом України «Про Вищу освіту» і передбачає, що студентська компонента має бути присутня в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти, вченій раді університету, представники студентства також беруть участь у роботі вищого колегіального органу управління ВНЗ. Участь студентів в управлінні університетом здійснюється через систему органів студентського самоврядування та студентські профспілкові організації. Студентське самоврядування в університетах здійснюється через систему студентських рад, студентських парламентів чи студентських деканатів університету та факультетів.

ШПИЛЬКА І СВАСТИКА. Альтернативні праві як дзеркало політики ідентичності

Спенсер, який зробив популярним евфемізм «альтернативні праві» (alt-right), любить описувати свою ідеологічну платформу як «політику ідентичності для білих людей». За будь‑якої нагоди він поправляє тих, хто називає його білим расистом: ні, мовляв, він лише «націоналіст», або «традиціоналіст», або радше «ідентитарист». Спенсер хоче збудувати, як він каже, «білу етнодержаву», населену за принципом спадковості. Свідомо ставлячи з ніг на голову словник соціальної справедливості, він говорить про цю державу як про «безпечне місце для європейців».

Журнал «СПІЛЬНЕ», №10: Війна і націоналізм

Відповідальний редактор випуску: Тідва Артем Війна на сході України не лише погіршила й без того непросте становище обтяженої тиском зовнішнього боргу та неоліберальними реформами української економіки — вона призвела до оголення нервових рецепторів суспільства. Пересічний українець не бачить безпосередніх військових дій, тим не менше війна на нього впливає та підштовхує ставати на одну з двох радикальних

МОЖНО ЛИ КРИТИКОВАТЬ ФУКО?

Пренебрежение рабочим классом имело весьма удивительные последствия. Оно выдвинуло на передний план общественных дебатов «социальное исключение» безработных, иммигрантов и молодежи пригородов как главную политическую проблему. Эта эволюция мысли оказалась отправной точкой – как для правых, так и для левых – для признания ключевой значимости «исключенных»: идея, что теперь «постиндустриальное» общество разделяется на тех, кто имеет доступ к рынку труда, и тех, кто в той или иной степени исключаются из него, переместила внимание с мира труда на исключение, бедность или безработицу.

Website Security Test