Ще

СТРАСТІ ЗА ВІЙНОЮ: КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ В УКРАЇНІ (2010‐і роки)

Політична сфера будується на рівності й компромісі, це її природний стан, тоді як у суспільній сфері існує надто багато конфліктних інтересів, надто багато відмінностей, тож її треба регулювати за допомогою політики дуже обережно й продумано, тільки в найнеобхідніших речах, на противагу економічній сфері, що потребує політичних рамок регулювання й вирівнювання для самопідтримки її нормальної функціональності в інтересах більшості громадянин (і тут варто чітко розуміти різницю між регулюванням і регламентацією, які зумисне або через незнання змішано в різних дебатах про політику дерегуляції, хибно представлено й переплутано — про що обґрунтовано застерігав Мішель Крозьє (Крозье 1993)). Можна погодиться з аргументом Ханни Арендт, навіяним аристотелівською інтерпретацією, що мета політики — гармонізувати суспільство, а не вносити в нього додатковий розбрат і конфлікти між різними суспільними групами (Арендт 2013).

НЕАПОЛИТАНСКАЯ МАФИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ

По своей сути, мафия — это отдельная бизнес-группа, накопившая свой капитал посредством прямых грабежей и других преступлений, продолжающая вести дела подобными методами. Мафиозные организации на протяжении нескольких поколений держат в своих руках практически все сферы жизни неаполитанцев, что уж говорить о крупном и среднем бизнесе. Но если бы проблема была только в этом… Неаполь также имеет сомнительную славу города с низким материальным уровнем жизни местного населения. В отличие от индустриального севера и центра страны, на юге преобладает нищета.

СТУДЕНТИ. ТІ, У КОГО НЕ ЗАПИТУЮТЬ

Законодавчо участь студентів в управлінні навчальним закладом та процесами у вищій освіті загалом в Україні наявна. Вона гарантується Законом України «Про Вищу освіту» і передбачає, що студентська компонента має бути присутня в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти, вченій раді університету, представники студентства також беруть участь у роботі вищого колегіального органу управління ВНЗ. Участь студентів в управлінні університетом здійснюється через систему органів студентського самоврядування та студентські профспілкові організації. Студентське самоврядування в університетах здійснюється через систему студентських рад, студентських парламентів чи студентських деканатів університету та факультетів.

ЧАТ-БОТ СЕЙЧАС ВАС ПРИМЕТ

В том году Восточно-средиземноморская общественная здравоохранительная сеть при финансировании ВОЗ и Международного медицинского корпуса издала исследование, показывающее, что приблизительно половина сирийских беженцев, живущих в лагере Заатари в Иордании, назвали свои чувства столь безнадежными, что они становятся помехой жизнедеятельности. Почти три четверти сирийских беженцев в стране обнаружили один или больше видов «проблемного поведения», как например, чрезмерная нервозность, непрерывный плач, самоизоляция и проблемы со сном.

Website Security Test