Освіта, наука, знання

СТУДЕНТИ. ТІ, У КОГО НЕ ЗАПИТУЮТЬ

Законодавчо участь студентів в управлінні навчальним закладом та процесами у вищій освіті загалом в Україні наявна. Вона гарантується Законом України «Про Вищу освіту» і передбачає, що студентська компонента має бути присутня в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти, вченій раді університету, представники студентства також беруть участь у роботі вищого колегіального органу управління ВНЗ. Участь студентів в управлінні університетом здійснюється через систему органів студентського самоврядування та студентські профспілкові організації. Студентське самоврядування в університетах здійснюється через систему студентських рад, студентських парламентів чи студентських деканатів університету та факультетів.

НЕМАЄ ПОВІСТІ СУМНІШОЇ НА СВІТІ… ніж повість про стипендії й освіту

За логікою Мінфіну, такі зміни мали заохотити студентів до більш старанного навчання: тепер вони конкурують між собою, виборюючи право отримувати стипендію. Реформа відповідає європейським стандартам, у яких, за словами заступника міністра фінансів Сергія Марченка, рівень забезпечення стипендіями в середньому складає 15%. Однак такий розрахунок навряд чи спрацює в Україні.

ВОЛОДИМИР СВЯТИЙ: «чьих будешь?» Частина 2. Реакція

Воєнний конфлікт завжди породжує сприятливі умови для розвитку агресивних взаємовиключних історичних дискурсів у кожній країні-учасниці. Історія традиційно є ефективним мобілізаційним ресурсом. У цій ролі вона спирається на старі, добре перевірені стереотипи й на примітивні інстинкти розмежування «свого» й «чужого»: ось ми, ось вони; ми – добрі, вони – погані; це – наше, то – чуже. Така історія не потребує рефлексій і не терпить спроб відстороненого аналізу.

ВМОТИВОВАНІ ВИКЛАДАЧІ проти плагіату

Мотивація викладачів є предметом багатьох психологічних досліджень. Загалом її можна розділити на два типи: соціально-економічна мотивація (грошова винагорода, кар’єрне зростання та інше), тобто зовнішня, і така, що надходить від самого суб’єкта (жага до викладання, досліджень і наукових відкриттів у своїй професійній сфері). Незважаючи на те, що більшість дослідників віддають перевагу, як панівному, другому типу мотивації (Ларионова 2010: 38), в економічних реаліях нашої держави перший тип виглядає не менш важливим.

Website Security Test