Освіта, наука, знання

ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА: слово студенту

Эта работа является дополнением к написанной мною ранее статье. Цель данного материала — обзор некоторых способов борьбы с плагиатом среди студентов. Ниже изложенная информация в первую очередь будет полезна преподавателям вузов и других образовательных учреждений. Я не претендую на экспертность, но как студент, который хотел бы видеть образовательный процесс более интересным и продуктивным, считаю важным высказать своё мнение. В предыдущей статье мы говорили

П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ ПІСЛЯ «ЗВІТУ КОЛМАНА»: переосмислення зв’язку між школами та нерівністю

Передмова Вікторії Мулявки Центральна реформа середньої освіти в Україні – оптимізація шкільної мережі – супроводжується закриттям малокомплектних сільських шкіл і втратою роботи місцевими вчителями. За словами українських урядовців такі кроки є необхідними для вирішення проблеми гіршої успішності дітей із сільських шкіл. Інвестиції в опорні школи та шкільні автобуси дозволять дітям із погано опалених і необладнаних класних

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ: концепция В. М. Глушкова

Статья подготовлена в рамках работы Центра социальных и трудовых исследований В нынешнее время бурного развития информационно-компьютерных технологий особое значение приобретает не только прогнозирование достижения научных результатов, но и управление научно-техническим прогрессом (НТП). Однако в условиях рыночной экономики сделать это весьма затруднительно. Если говорить об управлении научным прогрессом, то сегодня такое управление возможно разве что в

ХРОНІЧНИЙ ПЛАГІАТ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ

Звідки чекати змін? Якщо питання не вирішується згори, то студенти і прогресивні викладачі мають брати справу в свої руки. Вдихнути життя у закостенілу систему освіти допоможе створення всередині університетів ініціативних груп, які будуть пропонувати своїм факультетам, кафедрам і окремим викладачам нові формати проведення лекцій, семінарів і зустрічей. Звичайно, кожен університет є частиною системи освіти України з усіма її вадами. Окремий ВНЗ повинен намагатися самостійно формувати політику освітнього процесу в своїх стінах, ставити ті чи інші вимоги й перед тими, хто в ньому навчається, і перед тими, хто викладає.

Website Security Test