ПРОБЛЕМА «НЕВИДИМОЙ РУКИ» РЫНКА

Статья подготовлена в рамках работы Центра социальных и трудовых исследований Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Введение «Жадность спасет мир» — такой парадоксальный вывод приходит в голову, когда сталкиваешься впервые с идеологией свободного

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ: концепция В. М. Глушкова

Статья подготовлена в рамках работы Центра социальных и трудовых исследований В нынешнее время бурного развития информационно-компьютерных технологий особое значение приобретает не только прогнозирование достижения научных результатов, но и управление научно-техническим прогрессом (НТП). Однако в условиях рыночной экономики сделать это весьма затруднительно. Если говорить об управлении научным прогрессом, то сегодня такое управление возможно разве что в

ХРОНІЧНИЙ ПЛАГІАТ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ

Звідки чекати змін? Якщо питання не вирішується згори, то студенти і прогресивні викладачі мають брати справу в свої руки. Вдихнути життя у закостенілу систему освіти допоможе створення всередині університетів ініціативних груп, які будуть пропонувати своїм факультетам, кафедрам і окремим викладачам нові формати проведення лекцій, семінарів і зустрічей. Звичайно, кожен університет є частиною системи освіти України з усіма її вадами. Окремий ВНЗ повинен намагатися самостійно формувати політику освітнього процесу в своїх стінах, ставити ті чи інші вимоги й перед тими, хто в ньому навчається, і перед тими, хто викладає.

ВІЙНА, НАЦІОНАЛІЗМ ТА ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ: пошук шляхів феміністичного активізму в Україні

Події останніх років в Україні породили нові нерівності серед жінок та посилили деякі старі. Наприклад, новим видом нерівності є походження з Донбасу. Це стосується і жінок, які втекли з окупованих територій та зазнали дискримінації на території України, і тих, що залишилися виживати в умовах кризи та дефіциту товарів першої необхідності. Перетин гендерної та класової нерівностей став відчутнішим також через проведення неоліберальних реформ, які «б’ють» по жінках як по вразливій категорії населення.

Website Security Test