• Спроба соціалістичної революції 1919 року на Закарпатті

  Спроба соціалістичної революції 1919 року на Закарпатті

  • Слайдер
  • 22/03/2013

  26 березня 1919 року Революційна урядова рада Угорщини видала декрет, за якою націоналізації під робітничим контролем підлягали промислові та транспортні підприємства і майстерні, на яких працювали більше 20 людей, а також торгові установи і магазини з кількістю зайнятих більше 10 людей.

  Далі
 • Праворадикальні партії в Центрально-Східній Європі: це економіка?

  Праворадикальні партії в Центрально-Східній Європі: це економіка?

  • Слайдер
  • 14/03/2013

  Дослідження часто пояснюють підтримку праворадикальних партій у Західній та Центрально-Східній Європі економічним спадом. У цій статті було розглянуто динаміку ВВП на душу населення та рівня безробіття, щоби показати, що між економічними змінами на національному рівні та підтримкою праворадикальних партій під час парламентських виборів немає прямого зв’язку. Між 1991 та 2010 роками країни ЦСЄ мали схожі показники економічного зростання, але дуже різний рівень підтримки праворадикальних партій. Зв’язок між рівнем безробіття, іншим популярним індикатором стану економіки, та підтримкою праворадикальних партій так само не відповідає очікуванням. Серед країн ЦСЄ Україна виділяється як аномальний випадок, де досить погані економічні показники супроводжуються низькою підтримкою праворадикальних партій. Тож принаймні на рівні цілої країни економічні зміни не відповідають електоральним результатам радикальної правиці. Звісно, ВВП та рівень безробіття не відображують достатньою мірою економічних умов у країні, а тим більше – в регіоні чи місті. Понад те, об’єктивні зміни економічних показників не обов’язково відповідають схильності індивідів засвоювати радикальні ідеї (ліві чи праві). Сукупні показники не можуть пояснити індивідуальну поведінку, це було би логічною помилкою. Метою цієї статті було вказати на поиширеність помилки цього типу, відомої як екологічна помилка, у популярних та академічних дискусіях. Останні дослідження показують, що пояснення на індивідуальному рівні, які водночас враховують сукупність показників, більш корисні (хоча й не обов’язково ведуть до правильних висновків) для пояснення індивідуальної схильності голосувати за праворадикальну партію (див. Carter 2005). Майбутнє дослідження при порівнянні кількісних показників різних країн має ширше застосовувати цей метод.

  Далі
 • Новий порядок денний для університетської освіти

  Новий порядок денний для університетської освіти

  • Слайдер
  • 22/02/2013

  Постійні намагання провести реформи в Україні протягом останніх двадцяти років дискурсивно оформлюються як вибір «західного» шляху розвитку на противагу застарілому «радянському». 

  Далі
 • СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО КАК ПРОБЛЕМА ФЕМИНИСТСКОЙ ТЕОРИИ

  СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО КАК ПРОБЛЕМА ФЕМИНИСТСКОЙ ТЕОРИИ

  • Гендер
  • 21/01/2013
  Социальное воспроизводство в современном обществе включает несколько уровней: репродуктивный, социально-экономический, идеологический. Очевидно, что именно женщины играют центральную роль в процессах, разворачивающихся на всех трех названных уровнях, и эта роль становится особенно заметной сегодня. Так, репродуктивная функция женщины — решающая в деле воспроизводства человеческого рода. Материнство остается пока одним из немногих социальных институтов, которого процесс модернизации коснулся в наименьшей степени. (Хотя развитие репродуктивных технологий в странах Запада меняет сегодня само представление о законах биологического воспроизводства, казавшихся незыблемыми, а завтра эти изменения могут быть еще более серьезными.) В развивающихся странах и странах с переходной экономикой демографические проблемы и проблемы репродуктивных прав также выходят на первый план, хотя и по другим причинам. При этом женщины перестают быть пассивным объектом демографической политики государства и все активнее отстаивают собственные интересы. Далі