КНИГИ


Just Transition for Ukraine

Just Transition for Ukraine

The book is dedicated to alternative policies in the energy and climate sectors. It seeks answers to the question of how to effectively combine the actions of the state regulator in transitioning to renewable energy sources while considering social impacts. 

To this end, the brochure analyzes foreign experiences in energy reforms and compares them with the Ukrainian context. It discusses the prerequisites for fairer pricing and sustainable development of green energy while p...

Подробнее Читать в PDF
Справедливий енергетичний перехід

Справедливий енергетичний перехід

Збірку присвячено альтернативним політикам у енергетиці та кліматичній сферах. Це спроба знайти відповіді на питання, як поєднати дії державного регулятора при переході на відновлювальні джерела енергії з турботою про соціальні наслідки.

Для цього проаналізовано іноземний досвід у енергетичних реформах, котрий співставлено із українськими реаліями. Розглянуто передумови та запропоновано нові підходи для більш справедливого ціноутворення й сталого розвитку «зеленої енергетик...

Подробнее Читать в PDF
Хто потурбується? Дитсадки в контексті гендерної нерівності

Хто потурбується? Дитсадки в контексті гендерної нерівності

У публікації представлено результати дослідження проблем українських дитсадків з перспективи матерів та працівниць закладів.

  • Яке значення мають дитсадки для суспільства?
  • Як вони впливають на економічну активність молодих матерів?
  • Які умови праці та зарплати працівниць дитсадків?
  • Як потрібно розвивати мережу дошкільних закладів?
Подробнее Читать в PDF
Ліва Європа

Ліва Європа

Книжка розповідає про історію та сучасність лівих рухів у Західній, Південній та Північній Європі. У ній йдеться як  про «старих» лівих, що ностальгують за Радянським Союзом та закривають очі на будь-які імперіалізми, крім американського, так і про «нових», що критикують таку консервативність. Український читач зможе дізнатися про спільні з рештою Європи проблеми неоліберального капіталізму і про важливість боротьби та вироблення лівих альтернатив.

Подробнее Читать в PDF
Майбутнє без капіталізму

Майбутнє без капіталізму

Збірку присвячено обґрунтуванню системного характеру світової економічної кризи, дослідженню її структурних причин та можливих альтернатив капіталістичному розвитку економіки. В цьому контексті розглядається основна хиба сучасної економічної системи, яка заснована на логіці накопичення капіталу.

Подробнее Читать в PDF
Кибернетика и демократическое управление экономикой

Кибернетика и демократическое управление экономикой

Книга посвящена разработкам кибернетической научной школы и возможностям их применения в новых социально-экономических и технологических условиях. Показана история ОГАС, предложен новый социокибернетический подход к изучению общества. Рассмотрен потенциал кибернетики в управлении научно-техническим прогрессом и сбалансированном управлении экономикой. Показаны преимущества такого подхода для демократизации управления по сравнению с рыночным управлением.

Подробнее Читать в PDF
Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України

Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України

Збірку присвячено дослідженню соціально-економічних процесів в Україні та альтернативним механізмам державного управління ними. Пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів в офшори. Розглядаються можливості підвищення продуктивності праці та пріоритетність наукових досліджень. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення.

Подробнее Читать в PDF
Український Троцький

Український Троцький

У цьому томі зібрано статті, виступи, промови та відозви одного з провідників Жовтневої революції 1917 року Лева Троцького, присвячені подіям, що відбувалися в Україні у 1917 - 1939 роки. Наведені матеріали свідчать, що інтернаціоналізм їхнього автора полягав саме у послідовній боротьбі за національне визволення всіх поневолених народів. Деякі з текстів написані Троцьким у співавторстві з Володимиром Леніним, Григорієм Чичеріним, Дмитром Курським та Юхимом Медведєвим.

Подробнее Читать в PDF
Від конкретного до загального: історія американського в’язня

Від конкретного до загального: історія американського в’язня

Книга Кирила Ткаченка змальовує не лише питання расизму, бідності та пенітенціарної держави у США, але й один зі сценаріїв розвитку неоліберального капіталізму, достатньо ймовірний і для України, враховуючи його «успішність» у справі приховування соціальних проблем та утримання бідних у їхньому пригнобленому становищі.

Подробнее Читать в PDF