Майбутнє без капіталізму

Головний редактор: Олександр Кравчук
Коректура: Оксана Плаксій, Людмила Смоляр, Катерина Ладнова, Тарас Білоус.
Дизайн і верстка: Ольга Галицька

Збірку присвячено обґрунтуванню системного характеру сучасної світової економічної кризи, дослідженню її структурних причин та можливих альтернатив капіталістичному розвитку економіки. В цьому контексті розглянуто функціонування сучасної економічної системи, заснованої на логіці накопичення капіталу.

Поширюється безкоштовно, не для комерційного використання.

Видання здійснене за підтримки Фонду ім. Рози Люксембург з коштів Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

© Громадська організація «Центр соціальних і трудових досліджень»

______

ЗМІСТ

 

Читать в PDF