Паоло Тедеско

Марксистський історик пізньої античності, який викладає в Тюбінгенському університеті та займається історичними дослідженнями в рамках проєкту Deutsche Forschungsgemeinschaft: «Хліб насущний: християнська економіка на ранньосередньовічному Заході». Його основні наукові інтереси включають соціальну та економічну історію пізньої античності та раннього середньовіччя, порівняльну аграрну історію, долю селянства в різних типах суспільств та історичний матеріалізм.

Паоло Тедеско

Статті автора