Юлія Юрченко

Соціальна дослідниця, викладачка, докторка філософських наук (теорія міжнародних відносин та політична економія). Наукові інтереси: взаємозвʼязок держава-суспільство-капітал та імперія капіталу, державні послуги, загальні блага, емансипативні форми управління, ноосфера.

Юлія Юрченко

Статті авторки