Події

Нові профспілки і демократичні ліві: історичні корені та ідейні орієнтири

5042

2-3 листопада 2013 року у Києві в Будинку вчителя відбудеться конференція «Нові профспілки і демократичні ліві: історичні корені та ідейні орієнтири».

Новий профспілковий рух у Східній Європі за останні три десятиліття здійснив великий поступ. Він від початку спирався на демократичні цінності, закладені в основу його організаційної будови та політичної програми. Фокус на соціальних вимогах був пріоритетним для нас у 1990-ті роки і на початку ХХІ століття. При цьому ми завжди усвідомлювали, що соціальна справедливість не досяжна на робочих місцях без суспільної перебудови. Але якою вона має бути? Які суспільні ідеали ми поділяємо, на які традиції спираємося?

Очевидно, що базовими цінностями того суспільства, в якому ми хочемо жити, є демократія, свобода, рівність, солідарність, справедливість. Традиції боротьби за демократичні та соціалістичні цінності нерозривно пов’язані з історією робітничого і профспілкового руху. Але що вони означають сьогодні, в контексті ХХІ століття, в політичних і економічних умовах що стрімко змінюються? Глобальна криза неоліберальної економічної моделі, криза традиційних партійних, профспілкових і парламентських інститутів ставлять перед рухом організованих робітників завдання створення власної нової політичної та соціальної платформи. Нам необхідно згадати і переосмислити досвід робітничого і лівого руху, який боровся проти капіталізму і диктатур (якими би красивими гаслами вони не прикривалися), за демократичні та трудові права, щоб зрозуміти і сформулювати свою політичну та історичну місію на сучасному етапі.

У боротьбі за інтереси і права робітників, які невіддільні від громадянських прав і політичних свобод, у демократичних профспілок виникає чимало точок дотику з іншими силами громадянського суспільства — правозахисним рухом і політичними течіями, орієнтованими на широке громадське самоврядування і прогресивні соціальні перетворення.

Нові профспілки і демократичні ліві в рівній мірі зацікавлені в освоєнні досвіду, накопиченого їхніми історичними попередниками: позбавлені коренів не можуть рости. Не менш важливими для профспілкового і політичного руху трудящих є усвідомлення глобального характеру проблем: без міжнародного співробітництва їхнє вирішення немислиме. Це особливо актуально у світлі зростання на пострадянському просторі, в Центральній і Східній Європі націонал-шовіністичних і неонацистських настроїв.

Ми вважаємо за необхідне продовжити дискусію про історію робітничого, профспілкового і демократичного лівого рухів, їх сучасний стан та перспективи розвитку.

На конференції планується обговорення таких основних питань:

Ціннісні основи руху трудящих і демократичних лівих. Що конкретно означають принципи свободи, справедливості, солідарності? Чи є демократія самоцінністю і душею соціалізму: дискусії вчора та сьогодні.

Рух трудящих як демократична сила. Історія робітничого руху і лівих партій напередодні, в роки і після революції 1917 року. Робітничий рух і ліва опозиція в 20-30 роки і пізньорадянських часів. Вклад профспілок і демократичних лівих у боротьбу проти авторитарних режимів у минулому і сьогоденні. Необхідність протистояння (нео)сталінізму, шовінізму, релігійному фундаменталізму.

Боротьба за соціальне і національне визволення. Участь профспілок і лівих партій у національно-визвольних рухах ХХ століття. Великодержавний шовінізм і буржуазний націоналізм, як фактори гальмування соціального розвитку і звільнення трудящих.

Соціально-трудові права як фундаментальні права людини. Рух трудящих і правозахисний рух: досвід, механізми та перспективи взаємодії. Співпраця нових профспілок і демократичних лівих з соціальними ініціативами.

Концепції соціальної та економічної демократії: історична еволюція та сучасні розробки. Виклик глобалізації та криза «соціальної держави». Можливі альтернативи неолібералізму і держкапіталізму. У чому має полягати програма радикальних соціально-економічних перетворень в інтересах трудящих?

Нові профспілки і політична боротьба. Форми участі демократичних профспілок у політичному житті. Чи потрібна їм власна політична партія? Чи можлива зараз незалежна класова робоча політика на пострадянському просторі і в країнах ЦСЄ?

Сутність та ідейно-політичні традиції демократичного соціалізму в Росії і країнах ЦСЄ. Історія та перспективи відродження та поширення ідей і практики демократичного соціалізму в Центральній і Східній Європі. Чому можна навчитися в історичних попередників?

Профспілки і самоврядування трудящих. Історичний і сучасний досвід боротьби за робітниче самоврядування. Чи можливо самоврядування трудящих в умовах капіталізму?

Профспілки і права трудящих на освіту і культуру. Способи боротьби проти комерціалізації соціальної сфери. Демократична ліва альтернатива ринковому фундаменталізму і чиновницькому диктату у сфері культури, науки та освіти.

Оргкомітет Конференції: Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ), Конфедерація праці Росії (КТР), Білоруський конгрес демократичних профспілок (БКДП), Конфедерація профспілок Грузії (КПГ), журнал соціальної критики «Спiльне», Глобальний інституту праці / Центр Праксис, Міжнародний Меморіал і постійно діючий семінар «Ліві в Росіяї: історія і сучасність». Конференцію організовано за підтримки фонду Рози Люксембург.

До участі у конференції запрошуємо активістів профспілкових і політичних організацій, дослідників, які вивчають історію та сучасний стан суспільних рухів.
Робочі мови: українська, російська, англійська, французька.

Заявки на виступи приймаються до 20 вересня 2013 електронною поштою на адресу: [email protected] Заявка має включати ПІБ, коротку інформацію про доповідача, контактні дані, тему та тези виступу (до 0,3 стор.)

Телефони для інформації:
в Києві: +38055313180 (Ніна Потарська)
у Москві: +79031409622 (Олександр Лєхтман)

Конференція в Facebook.

 
Поділитись