Український Троцький

Автор: Редакція "Спільне"

 

У цьому томі зібрано статті, виступи, промови та відозви одного з провідників Жовтневої революції 1917 року Лева Троцького, присвячені ключовим подіям, що відбувалися в Україні в період з 1917 по 1939 роки: відносинам Української Центральної Ради і Ради Народних Комісарів Радянської Росії, Брестському миру, польсько-українській війні 1920 року, звільненню Криму від Врангеля, господарському та національному будівництву в перші роки радянської влади, голоду і репресіям 1930-х років, анексії Карпатської України фашистською Угорщиною, приєднанню Західної України до Радянської України, співробітництву Гітлера з українськими націонал-соціалістами. Деякі з текстів написані Троцьким у співавторстві з Володимиром Леніним, Григорієм Чичеріним, Дмитром Курським та Юхимом Медведєвим. Наведені матеріали переконливо свідчать, що інтернаціоналізм їхнього автора полягав саме у послідовній боротьбі за національне визволення всіх поневолених народів. До видання також включено тексти сучасних дослідників і послідовників Троцького, примітки.

______

Від видавця
Досвід двадцятих та двадцятиріччя історичної амнезії

Вступ
Марко Бойцун

Передмова
Сергій Мігаль

Багаж вигнанця. Троцький, революції та складники непідробного троцькізму
Даніель Бенсаїд
Переклад з французької Андрія Рєпи і Тимура Щербини

Лев Троцький і Україна
Юлій Федоровський

Відповідь на запит делегації Другого Всеросійського з’їзду селянських депутатів про конфлікт між Радою Народних Комісарів і Українською Радою
Лев Троцький
Переклад з російської Дениса Пілаша

Лев Троцький, Україна та Брестський мир
Андрій Здоров

Декларація уповноважених Народним Секретаріатом Українського Виконавчого Комітету, оголошена тов. Медведєвим (Пленарне засідання мирної конференції)
Переклад з російської Дениса Пілаша та Андрія Здорова

Дебати щодо декларації (Пленарне засідання мирної конференції у Брест-Литовську)
Лев Троцький
Переклад з російської Дениса Пілаша та Андрія Здорова

Промова на засіданні Всеукраїнського ЦВК 19 травня 1919 р.
Лев Троцький
Переклад Ольги Мартинюк

«Червоним військам, які вступають у межі України!» (Наказ Голови Реввійськради республіки Л. Д. Троцького від 30 листопада 1919 року № 174)
Переклад з російської Володимира Винниченка

Київ у руках польських панів!
Лев Троцький
Переклад з російської Сергія Іщенка

За радянську Україну!
Лев Троцький
Переклад з російської Андрія Іщенка

Робітникам, селянам й усім чесним громадянам радянської Росії та радянської України (відозва Раднаркому)
Володимир Ленін, Лев Троцький, Георгій Чичерін, Дмитро Курський
Переклад з російської Ольги Папаш

Увага до Донбасу!
Лев Троцький
Переклад з російської Сергія Іщенка

Завдання ХІІ З’їзду РКП (Доповідь Л.Д. Троцького на засіданні VІІ партійної конференції КП(б)У)
Переклад з російської Тамари Злобіної

Самогубство Скрипника
Лев Троцький
Переклад з російської Андрія Манчука

Кампанія з приводу «Великої України»
Вадим Роговін
Переклад з російської Захара Поповича

Про українське питання
Лев Троцький
Переклад з російської Андрія Манчука

Незалежність України та сектантська плутанина
Лев Троцький
Переклад з російської Андрія Іщенка

Демократичні кріпосники та незалежність України
Лев Троцький
Переклад з російської Сергія Іщенка

Ще раз про Польщу
Лев Троцький
Переклад з російської Сергія Іщенка

Примітки
Підготував Денис Пілаш

 

Читати в PDF