Сайт

Наші видання

7714

Від конкретного до загального: історія американського в’язня (2010)

 

Книга належить до критичної традиції, яка веде початок від праць П’єра Бурдьє та Лоїка Вакана. Де колись, у часи кейнсіанства та welfare state, домінувала «ліва рука» держави (відповідальна за соціальне забезпечення та інші заходи із пом’якшення економічної нерівності), там тепер панує «права» рука, тобто державна карна система. Нова неоліберальна держава так само стикається з соціальними проблемами, але замість шукати їхнього вирішення, вона дедалі частіше їх криміналізує, робить справою поліції та в’язниць. Кирило Ткаченко переконливо змальовує не лише питання расизму, бідності та пенітенціарної держави у США, але й один зі сценаріїв розвитку неоліберального капіталізму, достатньо ймовірний і для України, враховуючи його «успішність» у справі приховування соціальних проблем та утримання бідних у їхньому пригнобленому становищі.

ЗМІСТ КНИЖКИ і PDF

 

 

Український Троцький (2013)

obklad_trotskyj-fullУ цьому томі зібрано статті, виступи, промови та відозви одного з провідників Жовтневої революції 1917 року Лева Троцького, присвячені ключовим подіям, що відбувалися в Україні в період з 1917 по 1939 роки: відносинам Української Центральної Ради і Ради Народних Комісарів Радянської Росії, Брестському миру, польсько-українській війні 1920 року, звільненню Криму від Врангеля, господарському та національному будівництву в перші роки радянської влади, голоду і репресіям 1930-х років, анексії Карпатської України фашистською Угорщиною, приєднанню Західної України до Радянської України. Наведені матеріали переконливо свідчать, що інтернаціоналізм їхнього автора полягав саме у послідовній боротьбі за національне визволення всіх поневолених народів. До видання також включено тексти сучасних дослідників і послідовників Троцького, примітки.

ЗМІСТ КНИЖКИ і PDF

 

Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України (2016)

Роботу присвячено дослідженню соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та виробленню альтернативних механізмів державного управління ними. Основна увага авторів приділяється пошуку ресурсів для такого розвитку. Для цього пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів за кордон. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення. Доводиться необхідність пріоритетного фінансування наукових досліджень.

Обґрунтовано безперспективність використання неоліберальних методів в управлінні соціально-економічними процесами. Натомість запропоновано ряд інструментів, які можуть стати основною для забезпечення соціального благополуччя та створити фундамент для інноваційного сталого розвитку України.

ЗМІСТ КНИЖКИ і PDF

 

Майбутнє без капіталізму (2017)

Збірку присвячено обґрунтуванню системного характеру сучасної світової економічної кризи, дослідженню її структурних причин та можливих альтернатив капіталістичному розвитку економіки. В цьому контексті розглянуто функціонування сучасної економічної системи, заснованої на логіці накопичення капіталу.

На прикладі українських підприємств та іноземному досвіді показано, як і чому автоматизація, замість спрощення рутинних завдань, впроваджується у сферах контролю за працівниками. Досліджено вплив новітніх технологій на закріплення соціально-економічної нерівності і збереження незадовільних умов праці для периферійних країн. Розкрито потенціал інституції освіти як дієвого механізму нейтралізації негативних ефектів автоматизації праці. Доведено згубність нової концепції «економіки знань» для вирішення основних протиріч капіталістичної системи, які призводять до уповільнення накопичення знань та сегрегації суспільства. Запропоновано використовувати принципово інші критерії соціальної ефективності виробництва: економія суспільно необхідної праці та природних ресурсів за умов дотримання стандартів якості продукції.

ЗМІСТ КНИЖКИ і PDF

 

Ліва Європа (2017)

Книжка розповідає про історію та сучасність лівих рухів і партій у Західній, Південній та Північній Європі. Колектив авторів, які відрізняються за своїми підходами та оптикою, аналізує різноплановість радикальних лівих сил у різних європейських країнах: як «старих» лівих, що ностальгують за Радянським Союзом та закривають очі на будь-які імперіалізми, крім американського, так і «нових», що критикують таку консервативність, хоча й самі часто припускаються помилок, штовхаючи трудящих у обійми правих. Український читач зможе дізнатися про спільні з рештою Європи проблеми, спричинені неоліберальним капіталізмом, а відтак і про важливість, але й тернистість боротьби та вироблення лівих альтернатив.

ЗМІСТ КНИЖКИ і PDF

 

Кибернетика и демократическое управление экономикой (2017)

Книга посвящена разработкам кибернетической научной школы и возможностям их применения в новых социально-экономических и технологических условиях. Показана история создания и причины нереализованности проекта Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС). Рассмотрен потенциал применения принципов и методологии кибернетики в управлении научно-техническим прогрессом, прогнозировании и сбалансированном управлении экономикой. Показаны преимущества такого подхода для демократизации и оптимизации управления ресурсами по сравнению с рыночным управлением.

ЗМІСТ КНИЖКИ і PDF

Поділитись