Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України

Редакція "Спільного"

  • 22 липня 2017
  • 318

Роботу присвячено дослідженню соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та виробленню альтернативних механізмів державного управління ними. Основна увага авторів приділяється пошуку ресурсів для такого розвитку. Для цього пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів за кордон. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення. Доводиться необхідність пріоритетного фінансування наукових досліджень. Обґрунтовано безперспективність використання неоліберальних методів в управлінні соціально-економічними процесами. Натомість запропоновано ряд інструментів, які можуть стати основною для забезпечення соціального благополуччя та створити фундамент для інноваційного сталого розвитку України.

______

 

Головний редактор: Олександр Кравчук
Коректура: Людмила Смоляр
Дизайн і верстка: Марина Гончаренко, Ніна Потарська
Авторський колектив: Гладун Андрій, Дудін Віталій, Дутчак Оксана, Кравчук Олександр, Мулявка Вікторія, Небога Михайло, Одосій Олександр, Попович Захар, Попович Олександр.

 

Рекомендовано до друку вченою радою Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (протокол №4 від 23.02.16)

Поширюється безкоштовно, не для комерційного використання. Видання здійснене за підтримки Фонду ім. Рози Люксембург з коштів Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини

© Громадська організація «Центр соціальних і трудових досліджень»

______

 

ЗМІСТ

__________

Бібліотека журналу соціальної критики «Спільне», 2017

Скачати книжку в pdf