Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України

Головний редактор: Олександр Кравчук
Авторський колектив: Гладун Андрій, Дудін Віталій, Дутчак Оксана, Кравчук Олександр, Мулявка Вікторія, Небога Михайло, Одосій Олександр, Попович Захар, Попович Олександр.

Коректура: Людмила Смоляр
Дизайн і верстка: Марина Гончаренко, Ніна Потарська

Роботу присвячено дослідженню соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та виробленню альтернативних механізмів державного управління ними. Основна увага авторів приділяється пошуку ресурсів для такого розвитку.

Для цього пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів за кордон. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення. Доводиться необхідність пріоритетного фінансування наукових досліджень. Обґрунтовано безперспективність використання неоліберальних методів в управлінні соціально-економічними процесами. Натомість запропоновано ряд інструментів, які можуть стати основною для забезпечення соціального благополуччя та створити фундамент для інноваційного сталого розвитку України.

Рекомендовано до друку вченою радою Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (протокол №4 від 23.02.16)

Поширюється безкоштовно, не для комерційного використання. Видання здійснене за підтримки Фонду ім. Рози Люксембург з коштів Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини

© Громадська організація «Центр соціальних і трудових досліджень»

______

 

ЗМІСТ

Історія формування боргової залежності України

Взаємозв’язок бюджетної та боргової політики України

Недосконалість міжнародної системи реструктуризації державних боргів: міжнародний та український виміри

Соціальні наслідки можливого дефолту

Податкова система України в процесі реформування

Дослідження реального рівня оподаткування за галузями української економіки

Реальний рівень оподаткування агропромисловості України

Можливості наповнення місцевих бюджетів на прикладі м. Києва

Прогнозування наслідків впровадження прогресивного оподаткування в Україні

Формування офшорної моделі економіки України

Розрахунок загальних втрат від виведення капіталів з України за період 2012–2015 рр.

Галузевий аналіз наслідків торгівлі через офшорні та низькоподаткові юрисдикції

Можливості у боротьбі з податковою мінімізацією в офшорах: юридичний аспект

Порівняння методів гнучкості та регулювання на ринку праці України

Шляхи підвищення продуктивності праці в Україні

Download 'Alternative Mechanisms for the Socio-Economic Development of Ukraine' in English


Читати в PDF